Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

8

Sex och samlevnad åk 8

Österledskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 31 januari 2021

I det här området kommer vi att ta upp människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar. Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter på individnivå, gruppnivå och i ett historiskt perspektiv.

Syfte och förmågor:

Ge alla elever förutsättningar att utveckla sin förmåga att:


 

Konkretiserade mål

Målen i kunskapskraven innebär att du ska ha kunskap om:

 • kroppsliga och mentala förändringar under puberteten, könshormonernas betydelse för dessa förändringar
 • könsorganens byggnad och funktion
 • menstruationscykelns faser
 • vad befruktning innebär, samt något om fosterutveckling, graviditet och förlossning
 • smittskyddslagen, sexuellt överförbara sjukdomar, metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar på individnivå, på global nivå och i ett historiskt perspektiv.
 • metoder för att förebygga oönskade graviditeter på individnivå, på global nivå och i ett historiskt perspektiv, hur olika preventivmetoder fungerar och dess för- och nackdelar.

Du skall också:

 • ha lyssnat till andras synpunkter och deltagit i diskussioner om bland annat kärlek, sexualitet, otrohet, lust, skönhetsideal, abort, preventivmetoder, sexuellt överförbara sjukdomar, självtillfredsställelse, pornografi, sexuellt ofredande, våldtäkt, incest och prostitution
 • källkritiskt granskat information och argument som vi möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi.
 • blivit medveten om några av de fördomar som finns i samhället kring människor med olika sexuell läggning, religiös livsåskådning eller med funktionshinder
 • ha utökat ditt ordförråd inom sex- och samlevnadsområdet.

 

 Hur vi ska arbeta

Vårt arbete kommer att bestå av genomgångar, läsa faktatexter, instuderingsfrågor, filmvisningar, powerpoint-presentationer, diskussioner, fyra hörnsövningar, kahoot, quizet och jobba med studi där vi bearbetar områdets olika begrepp. 

 Du kommer att kunna visa dina kunskaper under lektionerna i bl.a. diskussioner och praktiska uppgifter samt i  två skriftliga delprov.

 

Bedömning

Under arbetets gång kommer du att bedömas hur väl du: 

 • kan samtala om och diskutera frågor som tillhör arbetsområdet
 • ställer frågor och framför och bemöter åsikter på ett sätt som för samtal och diskussioner framåt
 • visar på kunskaper tillhörande arbetsområdet genom att beskriva, förklara och använda dig av dina faktakunskaper/begrepp

 • kan föra resonemang om hälsa, sjukdom och sexualitet och visar då på samband som rör människokroppens byggnad och funktion

 

 

Länk till studi.

https://app.studi.se/c/63756

 

 


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.

Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar. Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter på individnivå, på global nivå och i ett historiskt perspektiv.

Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter