Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

9

Genetik

Killebäckskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 2 september 2021

Genetik handlar om hur gener (arvsanlag) går i arv och hur de påverkar egenskaper hos levande varelser.

Genetik

Mål:

 • Känna till begreppen DNA, gen och kromosom
 • Kunna skilja på vanlig celldelning och reduktionsdelning 
 • Veta hur dominanta och recessiva anlag ärvs och styr egenskaper
 • Veta hur könet ärvs hos människan
 • Ha kunskap om mutationer
 • Känna till genetiska tillämpningar som växt- och djurförädling, genteknik, DNA-analys och kloning 

Lär mer

 • Veta hur DNA kan kopieras
 • Känna till könsbundet arv av tex färgblindhet
 • Kunna beskriva hur människan tillverkar och använder hybrid-DNA
 • Kunna beskriva exempel på hur människan klonar djur

 

Centralt innehåll från läroplanen:

 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
 • Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
 • Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.
 • De biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.

Arbetssätt:

Genomgångar och diskussioner

Skriftliga och muntliga uppgifter

Laborationer

Filmer

Förmågor:

-Samtala och diskutera

 -Frågor, åsikter & argument

-Biologiska sammanhang, begrepp, modeller & teorier

-Samband som rör människokroppen

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Genetik
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback