Skolbanken Logo
Skolbanken

Oddbots sär

Skulltorps skola F-5, Partille · Senast uppdaterad: 29 mars 2019

Vi skall göra Oddbots av överblivet material från slöjdsalen för att ta tillvara på de resurser vi har och inte kasta så mycket. Men också för att träna på estetiska uttryck och slöjdprocessen och sammanfogning av trä.

 Slöjd/Oddbots

Vad ska vi lära oss?

De här kunskapskraven kommer vi arbeta med under arbetsområdets gång:  Vi skall träna på slöjdprocessrns olika delar. Ideutveckling, överväganden , framställning och värdering. Vi skall också lära oss olika sätt att sammanfoga trä. Och att forma trä. Vi kommer att prata en hel del om hur våra val av tex färg och material påverkar den slutliga produkten. 

Se exakta förmågor och kunskapskrav  längre ner i planeringen.

Hur skall vi göra?

I undervisningen kommer vi bland annat arbeta med  detta: Vi kommer titta på olika robotar för att inspirerad. Sedan titta vad vi har för spill att arbeta med och utifrån det kombinera ihop och göra en plan för våra robotar. Sedan skall vi genomföra planen och då kommer vi gemensamt klura på vilken typ av sammanfogning som lämpar sig bäst. Och i vilken ordning man bör bygga ihop roboten. Sedan kommer eleverna enskilt att få bygga ihop sin robot och utvärdera sitt arbete och sin plan. 

Under tiden skall de hålla i minnet att de också skall göra en instruktion som någon i åk 3 sedan skall kunna följa. 

.   Kom ihåg att det här är en ungefärlig planering, som kan komma att ändras. 

När ?

 projektet pågår under perioden 19/2 t.om 30/3 

Varför ska vi göra det här?

De här förmågorna kommer stå i centrum under arbetsområdets gång: Förmågan att arbeta med olika material och uttrycksformer. Och använda lämpliga redskap och verktyg på ett säkert och ändamålsenligt sätt. 

Förmågan att överväga olika lösningar , framställa föremål och värdera resultat utifrån dess estetiska uttryck. 

 

Bedömning.

Bedömning av kunskaper och förmågor kommer att göras genom:

att eleven visar vad den kan genom att kontinuerligt dokumentera på unikum. 

Att pedagogen lyssnar på hur eleven uttrycker sig i genomgångar och hur eleven är delaktig i de gemensamma momenten. 

att pedagogen observerar hur eleven arbetar under lektionerna både enskilt och i grupp och hur eleven hanterar material och verktyg.

 

 

  


Läroplanskopplingar

Handverktyg, redskap och maskiner. Hur de benämns och används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.

Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.

Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.

Ord, begrepp och symboler inom ämnet slöjd, för att till exempel beskriva slöjdföremål och utvärdera arbetsprocesser.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback