Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

7 - 9

Kraft och tryck

Stenhammarskolan 7-9, Flen · Senast uppdaterad: 5 januari 2021

Vad är en kraft och hur påverkas vi och vår omgivning av krafter? Krafter orsakar tryck och vi ska även klura ut vad som ger högt och lågt tryck och vad man kan ha för nytta av att veta det.

 

Efter avslutat område är målet att du vet mer om

 • tyngdkraft/gravitationskraft, motkraft

 • att man mäter kraft med en dynamometer i enheten N (Newton)

 • massa, tyngd och vikt (veta vad det är, hur de hänger ihop och i vilken enhet man mäter dessa i

 • vad tryck är för något och hur tryck varierar på grund av kraft och area, kunna ge exempel på hur man skapar lågt tryck/ högt tryck och när det är användbart.

 • hur tyngdpunkten är placerad i olika föremål och varför det är viktigt att veta.
 • hur man mäter tryck, olika enheter för tryck främst N/m2, Pa

 • Arkimedes princip, lyftkraft

 • vad kommunicerande kärl är och hur det används

 •  veta hur stort normalt lufttryck är, förklara övertryck och undertryck

 •  att trycket i en gas beror på hur fort gasens molekyler rör sig.

 • hur trycket ökar ju djupare du dyker samt att trycket är lika stort i alla riktningar,

Arbetsformer

Du kommer att få utveckla dina förmågor genom

 • genomgångar
 • diskussioner 
 • laborationer (planering, genomförande, utvärdering)
 • filmer
 • egna uppgifter, t ex instuderingsfrågor

Bedömning

Dina kunskaper inom området kommer att bedömas genom

 • diskussioner 
 • laborationer
 • skriftligt prov som klassen själv utformar.

 

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.

Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.

Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.

Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav fysik åk 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter