Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 6

Allas lika värde, avd. Jollen (numera Arken ht-19)

Sjögården förskola, Flen · Senast uppdaterad: 10 september 2019

Pedagogerna arbetar medvetet med genus och jämställdhet för att förmedla dessa värderingar till barnen för att de ska få förståelse för alla människors lika värde.

Nuläge: Det finns värderingar hos barnen att arbeta med kring genus och jämställdhetsfrågor enligt Plan mot diskriminering och kränkande behandling.


Läroplanskopplingar

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,

göra barnen uppmärksamma på att människor kan ha olika attityder och värderingar som styr deras synpunkter och handlande, och

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter