Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

1 - 3

Slöjd, årskurs 3, Liten sked till smörkniven

Sunnerstaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 4 oktober 2019

I den här uppgiften får du göra en liten sked som passar bra att ha tillsammans med din smörkniv.

 

Syfte

I den här uppgiften får eleverna utveckla sina kunskaper och förmågor att:

 • Hantera olika verktyg, redskap och maskiner.
  • Skölp, träklubba, kontursåg, rasp, fil och olika sandpapper.
 • Använda olika tekniker och material.
  • Hur man gröper ur skeden med skölp och träklubba.
  • Hur olika träslag ser ut och känns att jobba med.
 • Ta eget ansvar i slöjdarbetet och driva arbetet framåt.
 • Följa instruktioner och arbetsbeskrivningar. 
 • Samarbeta med kamrater.
 • Göra planeringar, skisser och ritningar.
  • Rita din sked innan du tillverkar den.
 • Kunna utvärdera sitt arbete.

Undervisning

 I den här uppgiften kommer vi främst jobba på följande sätt:

 • Genomgång i grupp eller enskilt.
 • Skriftliga och muntliga instruktioner.
 • Inspiration via befintliga slöjdföremål.
 • Visning av läraren hur olika moment utförs praktiskt.
 • Eleverna arbetar enskilt men även tillsammans med kamrater.
 • Stöd av läraren under hela arbetsprocessen både enskilt och i grupp.

Bedömning

Det som ska bedömas är din förmåga att:

 • hantera verktyg och maskiner.
 • ta egna initiativ och driva arbetet framåt själv.
 • ta emot och arbeta efter instruktioner.
 • planera och värdera ditt arbete.
 • noggrannhet och tålamod.
 • samarbetsförmåga.

Och det bedöms på följande sätt:

 • Observationer under arbetets gång.
 • Det färdiga resultatet.

 

 


Läroplanskopplingar

formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.

Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.

Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.

Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.

Några slöjdmaterials ursprung, till exempel ull och svenska träslag.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback