Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

6

Idrott och hälsa, friidrott åk 4-6

Gylle skola, Trelleborg - slutgallrad · Senast uppdaterad: 21 oktober 2020

Vi kommer att arbeta med motorik och kondition genom att göra olika friidrottsgrenar som ländhopp, kast, hundrameters löpning och långdistanslöpning.

Bedömning:

Hur du anpassar dina rörelser till friidrottsgrenen.

 

Tidsplan / Lektionsplanering:

Arbetet kommer att vara under v.38, Ht 2020

 

Begreppslista:

löparbanor, hoppgrop, ansats, avstamp, uppvärmning, mjölksyra, muskelfibrer,   


Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.

Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.

Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.

Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.

Matriser i planeringen
Mall Trelleborgs grundskolor för idrott och hälsa, redskap
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback