Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Syror och Baser & Luft och vatten

Hässelby Villastads skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 11 april 2019

Om du biter i en citronklyfta eller ett omoget äpple, smakar det surt. Den sura smaken kommer från syror i citronen och äpplet, Och när du tvättar dig med tvål, känns det halt mellan fingrarna. Det hala beror på att det finns baser i tvålen.

Lokal pedagogisk planering för åk 7 i kemi 

Ämnesområde: Luft & vatten och Syror & baser

Varför?

Centralt innehåll i årskurs 7-9, från Skolverkets kursplan

1.    Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl- och jonföreningar genom kemiska reaktioner.

2.    Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.

3.     Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.

4.    Några kemiska processer i luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.

5.     Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

6.      Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

 

Förtydligande av vad vi vill att du ska kunna och förstå

1.                   Att du ska känna till syror och baser samt hur mänskliga aktiviteter är kopplade till försurning som miljöproblem.

2.                   Att du ska bekanta dig med vanliga kemikalier och känna till hur man hanterar dem säkert och deras egenskaper.

3.                   Genomföra laborationer, titta på resultat, jämföra resultat, dra slutsatser, skriva rapporter och koppla laboration till teorin/modeller.

4.                   Att du ska kunna använda dina kunskaper i kemi och diskutera för och nackdelar med t.ex. förslag till en hållbar utveckling.

 

Begrepp som du ska känna till

Luft, syre, kväve, koldioxid, kolmonoxid, ozon, växthuseffekt och förstärkt växthuseffekt, vattnets aggregationsformer, vattnets kretslopp, Indikator, pH värde, Syra, Bas, Neutral lösning, Försurning, BTB, Stark/svag syra, SIV regeln, Saltsyra, Svavelsyra, Salpetersyra, Frätande, Starka/svaga baser, Natriumhydroxid, Kaliumhydroxid, Svaveldioxid, Kvävedioxid, Joner, Vätejoner (H+), Hydroxidjoner (OH-), Neutralisation.

 

När?

Vecka 13-18. Se separat veckoplanering.

Hur?

Genom föreläsningar, laborationer och diskussioner.

Redovisning och bedömning

Du kommer att bedömas utifrån ditt resultat på det skriftliga provet, deltagande på lektioner och inlämnade laborationsrapporter.

Betygsmatris

 

Förmågor

E

C

A

Kommunicera

Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.

 

Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. Eleven kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.

Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.

Undersöka

 

I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.

 

Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.

 

 

 

Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

 

I undersökningarna använder eleven

utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier.

 

Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.

 

 

 

 

Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

 

I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt. Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier.

 

Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.

 

Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

 

Begreppskunskap

 

Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.

 

Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.

 

 

Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.

 

Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på förhållandevis komplexa kemiska samband i naturen.

 

Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.

 

Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på komplexa kemiska samband i naturen.


Lektionsplanering - Luft & vatten och Syror & baser

Vecka

 

Kemi Direkt

13

Luft

Växthuseffekten

 

LAB: Sur smak

 

Läsa s. 44-49

Läsa s. 50-52

Frågor s. 52

 

14

Syror och baser

 

LAB: Mäta pH-värde

Läsa s. 64-69

 

 

15

Vatten

 

LAB: Neutralisation

 

Läsa s. 53-59

Frågor s. 59

16

PÅSKLOV

 

17

Försurning

 

 

Läsa s. 69-70

Diskussionsuppgift

Studieuppgifter Kemi Lpo

 

18

Skriva Labbrapport

Repetition

 

LAB: Identifiering av olika syror

 

PROV

Studieuppgifter Kemi Lpo

Inlämning: Labbrapport Neutralisation

Uppslaget 2a s. 76-77

Uppslaget 2b s. 78-79

Studieuppgifter Kemi Lpo

Prov sista NO-lektionen i veckan för respektive klass.

Omfattar s 44-57, s 64-70,

Sammanfattningar s 72-73

Studieuppgifter Kemi Lpo

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback