Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

BYGBYG01

BygByg01. Ao 3 Material, verktyg och arbetsmiljö.

Dackeskolan, Mjölby · Senast uppdaterad: 9 september 2019

I detta arbetsområde kommer vi lära oss namn på olika verktyg och material samt hur vi hanterar och vårdar verktyg och material. Vi kommer även lära oss hur mat, sömn och renhållning påverkar vår arbetsuppgifter och vår möjligheter att lyckas i skolan.

TID

Det här ska vi lära.

Det här ska vi göra/Aktivitet.

 v37-38    
     
     
     
     
     
     
     

Läroplanskopplingar

Verktyg och maskiner för olika ändamål. Handhavande och skötsel.

Olika typer av material och deras egenskaper.

Hantering av material, till exempel förbrukning och återvinning.

Arbetsmiljö, hälsa, ergonomi och säkerhet samt riskbedömningar för arbetsuppgifterna.

Matriser i planeringen
Åk 1. Ao 3 Material, verktyg och arbetsmiljö.
Uppgifter
3 Material, verktyg och arbetsmiljö.