Skolbanken Logo
Skolbanken

Barr och Pinne räddar världen

Myggenäs förskola, Tjörn · Senast uppdaterad: 16 april 2019

”Ta hand om miljön! Låt den va grön!”

MÅL/SYFTE

 Lära oss om kompostering, kretslopp, allemansrätt, sopsortering och återvinning. 

Hur vi människor påverkar miljön och hur vi kan bidra till att spara på naturens resurser.

Göra barnen medvetna om hur de kan påverka miljön.

 

GENOMFÖRANDE

 Vi tittar på de olika avsnitten som följs upp med diskussion, därefter får barnen tillsammans med oss pedagoger pröva på olika experiment och projekt.

 

FRÅGESTÄLLNINGAR

  • Vad handlade programmet om?
  • Vad menar Stickan egentligen?
  • Vad ska man göra?
  • Hur ska man inte göra?

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,

utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,

stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik,

ge barn möjlighet att förstå hur egna handlingar kan påverka miljön, och

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter