Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3), NO (år 1-3), Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

F - 3

Bondgården

Lendahlsskolan, Alingsås · Senast uppdaterad: 17 februari 2022

Vi kommer att ta reda på vilka djur det kan finnas på en gård, hur arbetet går till och vilka redskap som behövs.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer att få träna dig i att skriva, rita och berätta om livet på en bondgård. Du kommer att få träna dig i att beskriva hur livet på en bondgård kan se ut, vilka djur som bor här och bondens arbete och maskiner. Du kommer få arbeta extra med ett av bondgårdens djur. 

Bedömning - vad och hur

Du ska kunna:

 • namnge och beskriva olika slags bondgårdsdjur, vad någon av de äter och var de bor,
 • känna till något som kan odlas på en gård,
 • några maskiner och vad de används till, samt 
 • känna till några produkter som kommer från en bondgård och som kan köpas i affären.

Jag kommer att bedöma dina kunskaper genom:

 • att du deltar och är aktiv på lektionerna.
 • samlar in och använder fakta.

Undervisning och arbetsformer:

Vi kommer att:

 • gå på utflykt till Nolhaga parken.
 • arbeta både enskilt och i grupp.
 • söka fakta genom att se på film och läsa böcker.
 • skriva ned din insamlade fakta.
 • redovisa faktatext.

Expertord:

- sto, hingst, so, galt, ko, tjur, get, bock, tacka, bagge.

- föl, kulting, kalv, killing, lamm.

- vete, korn, havre, råg.

- traktor, plog, harv, såmaskin, tröska.

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Strategier för att lyssna, förstå och muntligt göra sig förstådd i situationer när det egna svenska språket inte räcker till.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.

Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter