Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

5

Kroppen

Tunaskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 18 februari 2022

Här får du lära dig om kroppen och dess organ. Du får reda på matens väg genom kroppen och varför vi behöver äta, hur vi andas och blodets väg genom kroppen och mycket mer... Vi läser, ser på filmer, pratar och diskuterar människokroppen.

Syfte

Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • granska information kring människokroppen genom lyssna, se, läsa och
 • kommunicera kring kropp och hälsa
 • använda olika begrepp och modeller för att ökad förståelse

Centralt innehåll

Enskilt och tillsammans med andra kommer du att:

 • lära dig namn på organ som finns i kroppen (begrepp)
 • lära dig var organen sitter och vilken funktion de har (begrepp och modell)
 • lära dig om matens väg genom kroppen 
 • lära dig om andning, blodet, hjärtat, kroppen "reningsverk" levern och njurarna

Kunskapskrav

Du ska visa att du:

 • kan namn på organ som finns i kroppen (begrepp)
 • vet var organen sitter och vilken funktion de har (begrepp och modell)
 • kan berätta om matens väg genom kroppen 
 • kan ge exempel på något som händer med kroppen när man blir gammal
 • använder begrepp och ger exempel när du beskriver andning, blodet, hjärtat, kroppens "reningsverk" levern och njurarna
 • använder begrepp och ger exempel när du beskriver muskler och skelett

 

Undervisningens innehåll

 • Vi kommer att ha gemensam högläsning ur textboken, varvat med egen läsning
 • Vi kommer att arbeta med gruppuppgifter och enskilda uppgifter
 • Vi kommer att titta på olika faktafilmer
 • Olika experiment

 

Du ska...

 • Läsa och aktivt följa med i texten
 • Självständigt, i par och i grupp arbeta med olika arbetsuppgifter 
 • Kunna diskutera innehållet utifrån NO-begreppen

 

Bedömningen baseras på ...

 • Innehållet och hur väl du formulerar dina svar i olika arbetsuppgifter
 • Din aktivitet och hur du formulerar dig i diskussioner i helklass och mindre grupper
 • Hur väl du hanterar NO-begreppen som tillhör arbetsområdet

 

 


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.

Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.

Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.

I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.

Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback