Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

8

Geografi: Europa, befolkning och urbanisering

Östervåla skola 7-9, Heby · Senast uppdaterad: 19 april 2022

I det här arbetsområdet ska du lära dig om Europas natur och klimat. Du ska även lära dig om befolkning, migration och urbanisering i Europa.

Vad?

I det här arbetsområdet ska du lära dig om Europas natur och klimat. Du ska även lära dig om befolkning, migration och urbanisering i Europa.

Hur?

Du ska lära dig genom att delta i genomgångar, göra anteckningar, svara på instuderingsfrågor och gör kartövningar. I slutet ska du visa vad du kan genom att skriva ett prov.

Varför?

Under lektionerna för du möjlighet att öva på att analysera omvärlden med hjälp av olika geografiska begrepp. Därigenom ska du lära dig om Europa se världen ur ett större perspektiv - lite "ut-zoomat".


Läroplanskopplingar

Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.

Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.

Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.

Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.

Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback