Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

9

Olika livsåskådningar

Furulundsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 25 februari 2020

Människor har alltid varit sökare –vi har sökt lycka, harmoni och andligt djup. Varje tid och generation har därför skapat sina egna livsåskådningar, och de kan se olika ut. I det här arbetsområdet kommer vi att läsa om några olika livsåskådningar från skiftande tider. Dessa har ingen direkta beröringspunkter, utan är exempel på rörelser från förr och nu.

Syfte:

Syftet med arbetsområdet är att eleverna ska skaffa sig kunskap om olika livsåskådningar och tolkningar som rör dessa. De ska även få analysera kring livsåskådningar och söka information kring arbetsområdet som rör livsåskådningar och sekter. 

 

Mål:

 

 

 • Kunskapskrav
 • Re 7-9
   Dessutom för eleven enkla resone­mang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­ åskådningar.
 • Re 7-9
   Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
 • Re 7-9
   Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av reli­gioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
 • Re 7-9
   Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

 

Arbetsgång:

 ¤ Anna presenterar arbetsområdet. Filmer från sli.se.

¤ Övning där Anna kollar av er förförståelse om arbetsområdets centrala

  begrepp 

¤ Genomgång av skillnader livsåskådning och sekter 

¤ PP, film – Destruktiva sekter 

¤ Övningsuppgift – Efter filmen; resonera kring frågeställningar

¤ Bedömningsuppgift SO– muntlig bedömningsuppgift i grupp där ni

  fördjupar er i och presenterar olika livsåskådningar  

 

 

BEDÖMNINGSUPPGIFTER:

 • Muntlig redovisning i grupp om en livsåskådning. Se matris.

 

ÖVNINGSUPPGIFT FÖRFÖRSTÅELSE

ARBETSOMRÅDETS CENTRALA BEGREPP

ENLIGT EPA – MODELLEN

Livsåskådning:

Humanism:

New Age:

Meditation:

Rasafari:

Ganja:

Dreadlocks:

Mormornkyrkan:

Jehovas vittnen:

Scientologikyrkan:

Sekt:

Destruktiv sekt:

Religiöst samfund:

 

 


Läroplanskopplingar

Dessutom för eleven enkla resone­mang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­ åskådningar.

Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.

Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av reli­gioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.

Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Matriser i planeringen
Muntlig bedömningsuppgift i grupp
Uppgifter
Muntlig redovisning i grupp

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback