Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

7 - 9

Sekularisering & nyreligiositet

Frösåkersskolan, Östhammar · Senast uppdaterad: 1 juni 2023

Sedan upplysningen har västvärldens länder sekulariserats. Religionen har fått en undanskymd roll. Samtidigt har religionen blivit en privatsak. Men i takt med det moderna samhällets utveckling, med bättre levnadsvillkor osv har många människor börjat fundera över sin nya tillvaro, meningen med livet. I nyandliga rörelser som uppstått sedan 1960- talet har kritik också riktats mot den stigande konsumtionshetsen, miljöförstöringarna och det moderna samhällets rotlöshet. I detta moment går vi igenom sekulariseringens orsaker och några nyreligiösa rörelser.

Syfte:

  • Få kännedom om vad sekularisering är, hur den har uppstått och var i världen den har skett. 
  • Få kännedom om nya religiösa rörelser & privatreligiositet.
  • Få kännedom om hur nya religiösa rörelser har vuxit fram, hur samhället påverkar och påverkas av nyreligiösa rörelser. 

Mål:

  • Att kunna redogöra för en nyreligiös rörelse och dess centrala tankegångar. 
  • Att placera den nyreligiösa rörelsen i en samhällskontext och diskutera hur den har vuxit fram, och hur den påverkar individer och samhälle.

Metod:

  • Genomgång av sekulariseringen, dess orsaker och konsekvenser.
  • Genomgång av New Age, privatreligiositet och nyreligiösa rörelser. 
  • Individuellt arbete med en valfri nyreligiös rörelse.

Viktiga begrepp:

  • Sekularisering, New Age, privatreligiositet, sekt, kult

 


Läroplanskopplingar

Nya religiösa rörelser, nyreligiositet och privatreligiositet samt hur detta tar sig uttryck.

Sekulära livsåskådningar, till exempel humanism.

Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet.

Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.

Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.

Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.

Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av reli­gioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.

Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Matriser i planeringen
Religion: Sekularisering & nyreligiositet
Uppgifter
Nyreligiösa rörelser.

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback