Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

8

Återbruk förvaring

Nolhagaskolan, Alingsås · Senast uppdaterad: 29 januari 2021

Du kommer få lära dig mer om textilindustrins miljöpåverkan och utifrån en egen idé tillverka någon typ av förvaring av begagnade kläder.

Mål

Bli bättre på att utveckla idéer.

Få kunskaper om hur textilindustrin påverkar miljön.

Öka förståelsen för hur material kan återanvändas.

Formge och framställa föremål.

Bli bättre på att utvärdera ett arbete.

 

Bedömning

Det som bedöms är hur du reflekterar efter att ha sett en film och hur du planerar ditt arbete, hur du genomför ditt arbete och hur du utvärderar ditt arbete.

 

Undervisning

Vi ser först en film som handlar om hur textilindustrin kan se ut och reflekterar sedan över det vi sett.

https://www.svtplay.se/video/27659457/den-giftbla-floden 

Se frågor i uppgiften.

Vi ser ännu en film som handlar om hållbart mode. https://urplay.se/program/184045-kvalitet-hallbart-mode

och reflekterar över det vi sett. 

Sedan tittar vi på olika idéer på vad som skulle kunna göras.

Leta sedan reda på något gammalt klädesplagg som inte längre används som du kan göra något nytt av. 

Gör en planering och skiss över det arbete du vill göra.

Du väljer själv om det blir ett mindre arbete som går snabbare eller ett större arbete som tar fler lektioner.

Formge och framställ ditt föremål.

När du är färdig så ska du utvärdera ditt arbete i ord och bild där du berättar om hur ditt arbete gått.

 


Läroplanskopplingar

formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.

Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.

Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.

Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.

Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.

Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.

Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Den giftblå floden
Återbruk förvaring
Hållbart mode