Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

4 - 6

Globala mål- utrotningshotande djur i havet- muntlig presentation

Modersmålsundervisningen, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 2 november 2020

Eleven ska utveckla följande förmågor: 1. Att tala på modersmålet 2. Att skriva på modersmålet 3. Att utveckla sitt modersmål 4. Att använda modersmålet i olika situationer och med olika mottagare. 5. Att se och prata om språkliga skillnader mellan modersmålet och svenska. 6. Att läsa och prata om olika texter, såsom poesi, sagor, fakta texter

 

Ur skolans värdegrund och uppdrag samt övergripande mål i Lgr11

Du ska utveckla ditt modersmål och förstärka din kultur.

Du ska kunna prata modersmålet i olika situationer och med olika människor.

Du ska kunna jobba själv och i grupp med dina klasskamrater.

Du ska få möjlighet att välja teman som är intressanta för dig.

Du ska få möjligheten att ibland välja arbetssättet.

Du ska kunna använda olika tekniska medel i ditt arbete.

Du ska kunna jobba med olika problemlösnings uppgifter.

Du ska kunna få en fantasifull och kreativ arbetsmiljö på modersmålslektionerna.

 

 


Tidsplan: 160

 

Introduktion

Vi ska arbeta med olika typer av texter.

En av texterna handlar om Grekland.

Vi läser, tittar på förståelsen och diskuterar innehållet.

 

 

 

 

Förmågor, innehåll, arbetssätt och bedömning

  • Förmågor- a)läsab
  • Innehåll- film

         Texter-

  • ArbetssättVi arbetar enskilt eller/och i grupp

           1. Vi läser texterna och lär oss orden

           2. Orienterar oss på kartan var dessa djur finns

           3. Hittar fakta på internet och arbetar med det

           4. Gör en faktatext

           5. Bestämmer presentationen

  • Bedömning  

 

 

 

Central innehåll Hur vi ska arbeta Läraren ska bedöma
Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
.
.
Berättande och poetiska texters typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
.
.
Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
.
.
Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas. Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp
.
.
     

 

Förmåga - Skriva

 

Central innehåll Hur vi ska arbeta Läraren ska bedöma
Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
.
.

 

Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse. .

.

 

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. . .
Synonymer och motsatsord. .Förmåga - Språkjämförelse

 

Central innehåll Hur vi ska arbeta Läraren ska bedöma
Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
.
.
Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.
.
.
 
   Förmåga - Tala

 

Central innehåll Hur vi ska arbeta Läraren ska bedöma
Muntliga presentationer för olika mottagare.
.
.
Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.

 

Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.

..
.
Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

 

Synonymer och motsatsord.

.
.Förmåga - Kultur

 

Central innehåll Hur vi ska arbeta Läraren ska bedöma
Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.
.
.
Skolgång i områden där modersmålet talas i jämförelse med skolgång i Sverige.

 

Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas. Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp

.
.

 

Övrigt

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Uppgift 1

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback