Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

4 - 6

Vasatiden

Lagmansskolan, Mjölby · Senast uppdaterad: 29 mars 2022

Vasatiden

Vad du ska lära dig

  • om de olika regenterna
  • viktiga begrepp och årtal
  • viktiga händelser
  • hur människor levde 
  • Orsaker och konsekvenser

Så här ska vi arbeta

  • lärarledda genomgångar
  • faktafilmer 
  • arbeta i textboken och arbetsboken

 

Det här ska bedömas

  • skriftligt prov
  • egen prestation under lektionstid

 

 


Läroplanskopplingar

Den svenska statens framväxt och organisation.

Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.

Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.

Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Vasatiden prov