Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

PEDAKI00S

Aktivitetsledarskap

Kungshögaskolan, Mjölby · Senast uppdaterad: 3 september 2019

Hur blir jag en bättre ledare? Vad är mina styrkor och vad behöver jag utveckla i mitt ledarskap? Vilka knep finns att ta till när jag leder en grupp? Vi diskuterar, övar och analyserar tillsammans. Planera, genomföra och utvärdera! Det är vad detta handlar om!

 

Pedagogisk planering för arbetsområde: 

Vad?

Vi kommer att jobba med dina färdigheter i att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera aktiviteter för att stödja och stimulera människors lärande och deltagande i olika situationer. 

Samt förmåga att kommunicera, samarbeta och samverka för att möta och pedagogiskt leda människor i olika situationer.

Genom samtal och genomgångar men även mycket praktiskt så kommer vi dela med oss av erfarenheter och få tips på hur du kan agera i ditt ledarskap. 

Varför?

Du ska få kunskaper om människors lärande, liv och växande och om olika villkor för det samt om sociala och pedagogiska sammanhang.

Färdigheter i att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera aktiviteter för att stödja och stimulera människors lärande och deltagande i olika situationer.

Förmåga att kommunicera, samarbeta och samverka för att möta och pedagogiskt leda människor i olika situationer.

Förmåga att diskutera sin egen och andras syn på kunskap och lärande samt diskutera handlingar i sociala och pedagogiska sammanhang.

 

Hur?

I denna kurs värderas muntlig, skriftlig men framförallt aktiv kunskap högt och du som elev kommer under examineringstillfällena ges möjlighet att visa din kunskap på olika sätt. 

Under kursen kommer du att: 

- Få genomgångar 

- Skriftligt och muntligt framföra dina egna åsikter och tankar kring ämnet 

- praktiskt få testa på ledarskap utifrån din egna nivå  

- Grupparbeten 

- Gruppdiskussioner 

- Att vara aktiv i grupp och kunna samarbeta och kommunicera med andra. 

 

 

Bedömning 

E: Du visar grundläggande kunskaper på ett enkelt sätt. Du svara på frågor och deltar i kursens alla moment. När du redovisar så kan du nämna några få fakta, begrepp, exempel, beskrivningar. Du ger exempel på korta samband, orsaker, konsekvenser, perspektiv samt deltar i kursens moment. 

 

C: Du visar goda kunskaper,  dina argument är utförliga,  du nämner fler fakta, fler och längre samband, orsaker, konsekvenser och perspektiv. Du kan alltid diskutera dina svar eller påståenden med frågan varför. 

 

 

 

A: Mycket goda kunskaper,  det är nyanserat, många fakta, många långa samband, orsaker, konsekvenser och perspektiv du svarar på dina egna frågor och och ger exempel på lösningar i ett omfattande sammanhang där dina egna åsikter och erfarenheter men även forskning tas hänsyn till. 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Uppgift 1

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback