Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

F

MODERSMÅL I FÖRSKOLEKLASS

Modersmålsenheten GR, Oskarshamn · Senast uppdaterad: 12 oktober 2020

För att utveckla modersmål går vi genom olika aktivitet i förskoleklass: - musik och sång; lek och spel; rörelse; bild och målning; matematik; rim och ramsor; att skriva namn; om naturen(växter, fåglar i olika årstider).

Syfte

De målen från syftet i Lgr 11 som planeringen har utgått ifrån.

Centralt innehåll

Koppla de punkterna i det centrala innehållet som berörs.

Konkretiserade mål för eleven

Du skall kunna:
läsa och skriva ditt namn
berätta om vardagliga händelser med flera detaljer
återberätta en text eller handling på ett fungerande sätt
nämna veckodagar och årstider
känna till månaderna
nämna några djur, klädesplagg, mat, färger, kroppsdelar
rams räkna till 20
berätta om vissa traditioner från ditt hemland
vissa rim från ditt hemland
rimma själv

     

Arbetsformer och materiel

gruppövningar,
högt läsning av läraren,
skrivning av eget namn och korta ord,
muntliga berättelser,
spel och lek,
sång och musik, målning och pyssel

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:
läsa och skriva ditt namn
återberätta en händelse eller en text
rimma själv och att komma ihåg rim från ditt hemland
ramsräkning till 20
nämna några djur, färger, kroppsdelar, klädesplagg
nämna årstider, veckodagar
känna igen namn på månader
berätta om traditioner från ditt hemland


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

Matriser i planeringen
LPP i modersmål för FSKL
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback