Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia, NO (år 1-3), Svenska, Bild

·

Årskurs:

F - 3

Tema rymden

Torna Hällestads skola, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 22 januari 2020

Visst är det spännande med rymden? Vad finns i rymden och var slutar den? Under vårterminen kommer vi arbeta ämnesövergripande med tema rymden. Vi arbetar med Big Bang, solen, planeterna, vår egen måne och stjärnhimlen mm.

 

Syfte

Att utveckla nyfikenhet, intresse och kunskap om universum. Vi kommer samtala kring hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra och hur detta påverkar oss här på jorden men även arbeta lite med grekisk mytologi. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse att formulera sig och kommunicera i tal och skrift. 

 

Mål för eleverna

Detta  vill vi att du ska känna till

 • Hur universum skapades (Big bang),
 • Vad en galax är och vad vår galax heter,
 • Hur solen, jorden och månen rör sig i solsystemet,
 • månens olika faser, som nymåne, fullmåne och halvmåne,
 • känna till vad planeterna i vårt solsystem heter, 
 • hur det blir dag och natt,
 • skriva enkla faktatexter om jorden, månen, solen och minst en planet,
 • använda vanligt förekommande begrepp som vi använder oss av i tema rymden
 • olika skapelseberättelser

 

 

Undervisning

Vi kommer att:

 • ha gemensamma genomgångar,
 • arbeta enskilt, i par och i grupp,
 • använda våra kroppar för att förklara himlakropparnas rörelser, månens olika faser, dag och natt,
 • läsa och skriva enkla faktatexter,
 • skapa olika sorters bilder i och om ämnet,
 • titta på faktafilmer,
 • med hjälp av digitala medel se hur rymden ser ut vid olika tillfällen,
 • använda oss av begreppen: solsystemet, gravitation, friktion, nymåne, fullmåne, halvmåne, stjärnbild, universum, vintergatan, galax, planeter, Tellus, asteroid, meteorit, omloppsbana, himlakroppar
 • dokumentera i form av en "rymdenbok",
 • redovisa våra kunskaper i mindre grupper i slutet av temat.

 

 

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att

 • beskriva hur solen, jorden och månen förhåller sig till varandra,
 • beskriva varför vi har dag och natt samt de olika årstiderna,
 • medverka till att identifiera månens olika faser,
 • med hjälp av text och bild visa dina kunskaper i ämnet,
 • kunna skriva enkla texter med läslig handstil.

Läroplanskopplingar

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

söka information från olika källor och värdera dessa.

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Teckning, måleri, modellering och konstruktion.

Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.

Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.

Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.

Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.

Matriser i planeringen
No-ämnen årskurs 1-3
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter