Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild, Musik

·

Årskurs:

F - 6

Fritidshemmetsdag

Hamburgsundskolan, Tanum · Senast uppdaterad: 9 februari 2021

I barnens tivoli inkluderas egenvalda uppträdande, prova på olika aktiviteter, egna ansvarsområden. En eftermiddag med gruppstärkande samvaro där allmänheten bjuds in att dela den med oss.

Elevgruppen har behov av gruppstärkande aktiviteter. 

Elevgruppen har behov av att uttrycka sig genom estetiska lärprocesser.

Elevgruppen har ett behov av att arbeta mot ett gemensamt mål som är elev och intressestyrt.

Elevgruppen har intresse av att uttrycka sig inför publik och få visa sina förmågor.

 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling

skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt

ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila

skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer

Teckning, måleri, modellering och konstruktion.

Hur bilder påverkar och förmedlar budskap. Ord och begrepp för att kunna samtala om bilders innehåll, uttryck och funktioner.

Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama

Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas

Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback