Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

7 - 9

Orientering årskurs 7 - HT - Skolans närområde

Förslövs skola F-9, Båstad · Senast uppdaterad: 20 september 2020

I momentet orientering använder vi främst vår närmiljö, där vi tryggt kan orientera oss och träna på att använda olika hjälpmedel utan att känna osäkerhet i om vi hittar tillbaka till skolan eller inte. Vid minst två tillfällen per läsår tränar vi i okänd terräng, där vi måste lita på vår förmåga att använda olika hjälpmedel för att hitta till ett på förväg bestämt mål.

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Att lära oss kartans färger, karttecken, väderstreck och passa kartan.
Att lära oss förstå skala, höjdkurvor och kartans färger för markering av framkomlighet.
Att lära oss orientera med hjälp av karta och kompass i både känd (närmiljö) och okänd terräng.

 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

Dina kartkunskaper.
Hur väl du kan orientera dig i olika miljöer.


Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och

Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.

Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering, såväl med som utan digitala verktyg.

Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras.

Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

Kulturella traditioner i samband med friluftsliv och utevistelse.

Matriser i planeringen
Idrott & Hälsa - Orientering 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter