Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7 - 9

Geometri

Söderskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 12 februari 2021

Beskrivning av arbetsområde/tema

Vi kommer under de närmsta veckorna arbeta med geometri. Vi kommer att gå igenom de olika geometriska figurerna samt räkna med area, omkrets och volym.

Mål

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor:

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att träna detta genom att räkna i boken, använda verktyg på datorn och praktiska tillämpningar med konkreta material.

Vad ska bedömas?

Det som kommer att bedömas är din förmåga och kunskap

- om geometriska objekt och deras relationer och egenskaper
- att avbilda och konstruera geometriska objekt samt använda skala vid förminskning   och förstoring
- om metoder för beräkning av area, omkrets och volym och enhetsbyten mellan dessa.

Hur ska det bedömas?

Bedömningen kommer att ske utifrån din aktivitet och förmåga att ta till dig undervisningen under lektionerna med genomgångar och enskild räkning.

Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.

Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback