Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Bild, NO (år 1-3)

·

Årskurs:

1 - 3

Rymden vt22

Musiklådan, Grundskolor · Senast uppdaterad: 9 mars 2022

Vi kommer att bege oss ut i rymden tillsammans under ett par veckor. Vi utforskar planeterna, solen och månen och fundera på hur det ser ut där ute i universum. Hoppa in i rymdraketen så åker vi!

Mål för arbetsområdet

Ni ska få lära er om:

hur det ser ut i rymden

solen

hur jorden, månen och solen rör sig i förhållande till varandra

månen och dess olika faser, nymåne, fullmåne och halvmåne

några stjärnbilder och berättelser om stjärnbilder ur den grekiska mytologin.

människans besök i rymden

solsystemet

 

Bedömning

Vi bedömer:

din förmåga att använda fakta till att skriva en egen faktatext

hur du utifrån bilder kan namnge nymåne, fullmåne och halvmåne.

din förmåga att redogöra för hur månen, solen och jorden kretsar kring varandra 

din förmåga att kunna redovisa hur en stjärnbild fått sitt namn

din förmåga att kunna berätta om någon stjärnbild från den grekiska mytologin

din förmåga att arbeta tillsammans med andra

din förmåga att beskriva vad som finns i rymden

din förmåga att berätta om ordningen i solsystemet med hjälp av bilder

 

Undervisning

Du kommer få:

göra en gemensam tankekarta om rymden

tillverka en egen faktabok om rymden

läsa fakta i böcker och lyssna på skönlitteratur

se på faktafilmer 

skriva egna faktatexter

lyssna på berättelser om stjärnbilder ur den grekiska mytologin

titta på olika stjärnbilder och läsa om hur de fått sina namn

undersöka månens olika faser (nymåne, fullmåne, halvmåne)

utvärdera ditt arbete.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

söka information från olika källor och värdera dessa.

Teckning, måleri, modellering och konstruktion.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.

Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.

Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.

Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.

Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser i planeringen
Tema Rymden
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter