Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

7 - 9

Lag och rätt och massmedia

Furulunds skola F-6, Partille · Senast uppdaterad: 1 mars 2020

Innehåll: Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Lagar, regler och normer. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation. Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer. Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel sociala medier, webbplatser eller dagstidningar. Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden.

Förmågor:

  • - Att uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv.
  • - Att reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden

Innehåll:

Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet.

Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter.

Lagar, regler, normer. Grundlagar och att ändra olika lagar. Vilka som stiftar lagarna och vilka som ser till att de efterlevs.

Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet.

Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.

 

Detta ska du kunna efter arbetet:

  • Visa att du har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  • Visa att du kan undersöka hur rättsliga strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  • Visa att du kan  använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  • Visa att du kan visa hur det går till från ett brott till ett åtal
  • Visa att du har kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, 
  • Visa att du har kunskaper om den mediala strukturen, hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Lag och rätt - samhällskunskap
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter