Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

9

Bisatser - tyska

Söderskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 14 januari 2019

Vi arbetar med bisatser: ordföljden samt vilka ord som inleder bisatser. Bisatsens placering i meningar tittar vi också på

Beskrivning av området

Vi arbetar med bisatser: ordföljd, verbets placering, ord som inleder bisatser

Vad ska läras?

För att bli säkrare på att skriva och tala tyska, behöver man inte bara bygga på sitt ordförråd, utan lära sig varför man skriver/säger vissa saker och hur man gör det. Vi jobbar med grammatik ett par veckor och lär oss hur man använder huvudsatser och bisatser i tyskan, jämfört med hur vi använder dessa i svenskan.

Konkretisering av mål

Hur ska lärandet ske?

Innehållet i undervisningen utifrån vetande, färdigheter, förmågor och övning.

Vi kommer att börja med en genomgång. Det blir sedan övningar och arbetsuppgifter att jobba med, både muntligt gemensamt i klassen och skriftligt enskilt eller två och två samt på Digilär.

Vad ska bedömas?

Hur ska jag se elevernas utveckling och resultat?

Vi kommer att avsluta området med ett skriftligt prov.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback