Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

8 - 9

Minoritetsspråk

Lagmansskolan, Mjölby · Senast uppdaterad: 4 oktober 2019

En kort och översiktlig introduktion till Sveriges nationella minoritetsspråk.

Lektion 1:

Titta tillsammans på filmen "Sveriges nationella minoritetsspråk- introduktion" på studi.se. Dela ut ett A3-papper till varje elev. Påbörja tillsammans en mindmap. Alla elever skriver på sitt eget papper samtidigt som läraren skriver på tavlan. 

Be sedan eleverna att titta i genom de olika filmerna om minoritetsspråken på studi.se och göra anteckningar eller göra quiz beroende på vad som är lagom nivå för varje elev. Om de inte hinner se alla filmerna får de i uppgift att ha gjort det innan nästa lektion i svenska. 

 

Lektion 2:

Fortsätt med arbetet med mindmaps, lägg in sammanfattad information som eleverna har tagit till sig från filmerna.

Avluta med att lyssna på de olika minoritetsspråken på http://www.sprakochfolkminnen.se/om-oss/for-dig-i-skolan/sprak-for-dig-i-skolan/lyssna-och-se-pa-exempel.html. 

Om det passar elevgruppen: prova att säga efter på de olika språken eller att lära sig något eller några av uttrycken utantill.

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback