Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

6

Svenska i årskurs 6 veckor 34-43 planering Sofia Skola

Sofia skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 24 september 2019

Har du någon gång läst en bok som har varit så bra att du inte har kunnat lägga den ifrån dig? Hur gör en författare för att skriva spännande och nervkittlande berättelser? Vad finns det för författarknep att använda i riktigt läskiga noveller?

Vad ska du arbeta med?

Arbetsområdets syfte och koppling till ämnet:

Du ska få träna på och utveckla förmågorna att:

Hur ska du arbeta?

1. Hur ska det arbetas?

I det här arbetsområdet kommer du att få lära dig några knep författare använder sig av för att skriva spännande och fånga sin läsare, beskriva olika personer och miljöer så att de blir levande. Du ska få använda dessa knep när du skriver en egen skräcknovell. Dessutom kommer du att läsa Knockad Romeo av Johan Rundberg tillsammans. Redovisningen du kommer att förbereda och genomföra ska handla om en bok du har läst. Du ska även berätta lite om författaren.

2. Arbetssättet under arbetsområdet:

Du ska läsa boken Knockad Romeo tillsammans med andra och diskutera det lästa i mindre grupp och i helklass. 

Du ska enskilt förbereda och genomföra en redovisning om en bok du har läst, dess budskap och information om författaren. Du kommer att få redovisa för en mindre grupp eller för hela klassen. När du redovisar använder du din Ipad.

Avslutningsvis ska du planera och skriva en egen skräcknovell på din Ipad. Du kommer att ge och få kamratrespons och därefter förbättra din text.

Vad ska du lära dig?

1. Vad ska du lära dig?

Du ska lära dig:

Läsa

 • läsa en berättande text med flyt och god förståelse
 • förstå hur författare bygger upp miljö och personbeskrivningar
 • förstå hur författare använder sig av dialoger

Skriva

 • planera och skriva en skräcknovell med, hot/det som skrämmer, händelser, vändpunkt och slut
 • använda ett beskrivande språk i din skräcknovell så att miljö- och personbeskrivningar blir levande
 • använda dig av dialoger
 • skriva och stava rätt

Tala

 • planera och genomföra en muntlig redovisning av en bok har läst
 • använda bilder och/eller digitala medier när du redovisar
 • anpassa ditt språk till de som lyssnar

2. Hur det ska bedömas? 

Se kunskapskrav i matrisen. Matrisen kommer att användas både i din självbedömning och lärarens bedömning.

3. Vad är det som bedöms? 

 • Din skräcknovell
 • Din muntliga redovisning
 • Textsamtal
 • Diagnoser
 • Läxor
 • Slutuppgiften till boken

Läroplanskopplingar

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.

Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.

Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt

Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse

Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen

Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet

De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling

Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt

Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.

Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutveck­lade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.

De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.

Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.

Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.

Matriser i planeringen
Skriva skräcknovell, läsa Knockad Romeo och redovisa om en bok och författaren
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback