Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

SVESVE01

Noveller och novellanalys, svenska 1

Sturegymnasiet, Halmstad · Senast uppdaterad: 1 oktober 2019

Det är nu dags att arbeta med noveller. Vi kommer tillsammans att läsa och analysera noveller och slutligen ska ni skriva en novellanalys enskilt.

Planering

Under några veckor ska vi prata mer om skönlitteratur och framför allt noveller. Följande moment kommer vi att arbeta med: 

  • Genomgångar och gemensamma diskussioner (genretypiska drag, kända novellförfattare och hur man skriver en novellanalys). Materialet finns i lärloggen.
  • Läsa och arbeta med uppgifter på Digilär. 
  • Gemensam läsning och diskussion av olika noveller. Materialet får ni av mig. 
  • Enskilt arbete: läsa och analysera en novell. Materialet får ni av mig. 
  • Slutuppgiften är att ni ska läsa/lyssna på en specifik novell och skriva en novellanalys. 

Läroplanskopplingar

Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider och kulturer.

Centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt berättande, till exempel i skönlitteratur och teater samt i film och andra medier.

Eleven kan läsa, reflektera över och göra enkla sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som anknyter till det lästa. I sitt arbete värderar och granskar eleven med viss säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.

Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande. Eleven reflekterar också över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv. Eleven återger några iakttagelser, formulerar välgrundade och nyanserade egna tankar med utgångspunkt i berättandet samt relaterar innehållet i berättandet på ett relevant sätt till allmänmänskliga förhållanden.

Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande. Eleven reflekterar också över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv. Eleven återger några iakttagelser och formulerar välgrundade egna tankar med utgångspunkt i berättandet.

Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv. Eleven återger någon iakttagelse och formulerar egna tankar med utgångspunkt i berättandet.

Matriser i planeringen
Analys av noveller
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter