Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4 - 6

Matematik åk 4 kap 5 och 6

Almåsskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 5 oktober 2019

Geometri Bråk, volym och vikt

Undervisningen (Konkretisering av läroplan)

I undervisning kommer du att lära dig om... (Vad?)

 • att kunna mäta och jämföra olika längder
 • att förstå skillnaden mellan en spetsig, en trubbig och en rät vinkel
 • att känna igen och kunna beskriva vanliga geometriska figurer
 • att kunna beräkna omkretsen av månghörningar
 • att kunna beräkna arean av kvadrater och rektanglar
 • att kunna läsa och skriva tal i bråkform
 • att kunna olika enheter för volym och vikt
 • att kunna göra enhetsomvandlingar
 • att kunna räkna enkla uppgifter med volym och vikt

I undervisningen kommer vi att... (Hur?)

 • ha genomgångar
 • samtala om matematik
 • räkna på egen hand i boken och rätta själv
 • ha enskild handledning
 • använda "lathundar" 
 • använda konkretiserande material
 • träna matematik genom parövningar
 • ha läxor 
 • träna matematik med elevspel t.ex. omvandlingar

Bedömning

Du kommer visa dina kunskaper/förmågor på följande sätt (Hur?)

 • aktivt deltagande på lektioner
 • läxor
 • diagnoser
 • prov

Följande kommer att bedömas (Vad?)

Se matris!


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Ämnesmatris - Matematik 4-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback