Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, SO (år 1-3)

·

Årskurs:

2 - 3

Forntiden

Ilsbo skola, Nordanstig · Senast uppdaterad: 24 september 2019

Forntiden Välkommen att följa med på en resa bakåt i tiden!

Arbetsområdet

Du kommer att få lära dig mer om hur vardagen kunde se ut för människorna på stenåldern, bronsåldern och järnåldern och jämföra med hur vi lever idag.

Syfte och centralt innehåll

Konkretisering av målen

Du ska:

- läsa faktatexter och kunna svara på frågor om det du läst.

- kunna delta i samtal kring det du läst och utifrån filmer du ser.

- få förståelse för vad en tidslinje visar och kunna göra en egen tidslinje

- reflektera över likheter och skillnader vad det gäller hur vi lever nu och hur det var att leva på forntiden

- kunna berätta något om stenåldern, bronsåldern och järnåldern

 

.

Arbetssätt

Under det här arbetet kommer du genom film, litteratur, diskussioner och genomgångar få lära dig mer om hur det var att leva på forntiden. Du kommer också att få möjlighet att jämföra vardagen på forntiden med hur vi lever idag.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

- beskriva hur det var att leva på forntiden

- göra jämförelser mellan livet på forntiden och vår tid

- göra en tidslinje

 


Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.

Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.

Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.

Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Matriser i planeringen
Forntiden åk 2-3
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback