Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

1 - 3

Tema Vatten

Akalla Grundskola F-9, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 14 oktober 2019

Vi kommer arbeta med vattnets faser, vattnets kretslopp och

Till denna planering använder jag mig av NO-boken lärarhandledning samt textboken. 

 

Begrepp för temat.

Vattnets kretslopp

stelna

kondens

filtrera

vattnets former-fast, flytande, gas

smälta

H2O

koka

avdunsta

 

 

Vad ska vi arbeta med?

Syftet med planeringen är att eleverna ska kunna genomföra systematiska undersökningar och använda sig av relevanta begrepp. De ska också använda sig av olika uttrycksformer för att dokumentera, 

Tidsplan

vecka 35-41

Hur ska vi arbeta?

Vi ska arbeta genom att: läsa texter gemensamt och enskilt, se filmer, genomföra undersökningar, använda mentimeter, 

 

Lektion 1. 

Låta eleverna skriva vad de vet om vatten, vart de finns, varför det är viktigt för oss. Samla ihop vad de skrivit. 

Presentera vad vatten är H2O.Det betyder att vatten är 2 väteatomer och en syreatom.

Klippa ut och sätta ihop en vattenmolekyl för att göra det konkret. sätt upp på väggen tillsammans med de begrepp vi ska lära oss.

https://www.youtube.com/watch?v=ERKNqcHgGuE  Paxi - vattnets kretslopp 

https://www.youtube.com/watch?v=XXuPQXHRzB8 Vattens egenskaper. 

 • Se  Vattenmannen och speed avsnitt 1 - H2O(urskola eller sli). Prata om hur molekylerna beter sig beroende på om det är FAST, FLYTANDE ELLER GAS. 

Lektion 2

Berätta vad vi pratade om förra gången, vad de minns. Se filmen om vattenmolekylen.

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=U41230-01 

 • Vattenmolekyl lek - först är alla IS (då är alla molekylerna helt fast i varandra och står still). Sen börjar de smälta och vattnet blir flytande. Då sitter de fortfarande fast i varandra men rör sig väldigt mycket. Tillslut förångas vattnet och blir gas, då rör sig alla molekylerna helt fritt i rummet och sitter inte fast i varandra. 
 • https://www.youtube.com/watch?v=PX5BYHzZUEA :förklaring av lek.

 

 • Förbered två lika stora petflaskor med tillhörande lock. Fyll dem med lika mycket vatten. Förslut den ena med lock och låt den andra vara utan.
  Dela ut: Uppgift - Avdunstning. Eleverna ska på de pappret rita ut hur mycket vatten det är i och att det är lock på den ena. De ska den fundera på vad de tror händer. Detta papper ska användas igen när det hänt saker i flaskorna. De ska då skriva varför de tror att det har blivit som det blev. 

Lektion 3

 • Ge alla elever varsin/alternativt två och två plastpåse som är förslutningsbara. Rita sedan sol, träd, moln, hav/land på påsen. Fyll påsen med lite vatten och eventuellt lite karamellfärg. Förslut påsarna och tejpa dem i fönstret. Låt dem vara där under en period för att se hur kretsloppet går runt runt. Prata inte direkt om vad som händer utan lämna lite spänning.
 • Se filmerna:  https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=U102596-10 
   
  https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=U102226-03
 • Ta fram skyltar med begreppen VATTNETS FASER. Se om eleverna uppfattat dessa från filmerna. Ta sedan fram skyltar med begreppen FAST, FLYTANDE, GAS. Låt eleverna berätta om när de sett, upplevt vattnets olika former. 
 • Fyll i pappret "Vattnets faser" med begreppen: Fast, flytande och gasform. 

 

Lektion 4. 

- Sätt upp bilder på vattnets olika faser - fast, flytande, gas. Påminn om vad de heter. 

- Berätta att du dagen innan tagit flytande vatten och lagt in i flysen. Vad har hänt? Sätt tupp begreppet STELNA på tavlan mellan flytande och fast form. 

- Ta fram en kokplatta - lägg i några isbitar. Prata om vilken fas IS-bitarna är (fast). Vad tror eleverna kommer hända med isbitarna i kastrullen? 

Värm på tills det smält och blivit till vatten. Visa eleverna genom att hälla upp den i en genomskinlig behållare. Vad har hänt? Sätt upp begreppet SMÄLTA och rita pilar mellan fast till flytande. 

- Häll tillbaka och fortsätt värm. Håll ett glas eller liknande över för att fånga upp kondensen.  När vattnet tillslut är borta - vänd kastrullen upp och ned och visa resultatet. Låt dem gissa vad som har hänt. Sätt sedan upp begreppen KOKA och AVDUNSTA emellan fast och gasform. 

- Använd glaset och visa vattnet. Prata om varför det är vatten där. Sätt upp begreppet KONDENS emellan Gas och flytande form. 

Be dem ta fram pappret med vattnets faser och övergångar. Skriv ut begreppen på rätt plats. Du kan använda röd och blå penna för att göra pilar med. Blått - kyls, rött - värms. 

FIlm: https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=U101655-08

Låt om vattnets faser: H2O

https://www.youtube.com/watch?v=cnkvB-2w9Co

 

Lektion 5.

Starta lektionen med att prata om det vi har gjort föregående lektion. Vilka begrepp minns vi?

Ta fram petflaskorna och pappret. Vad har hänt och varför? Prata tillsammans och skriv ner på pappret. Kan vara roligt att det gått en period här emellan så att eleverna ser resultat. 

 

Se filmen: om vattnets kretslopp, inget försvinner. https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=DVD%202486

 

Lektion 6

- Ta fram plastpåsarna. Prata om vad som händer där i. Låt eleverna först få prata i par. Sedan hela gruppen tillsammans. Om det inte är tydligt just då så kan denna video vara till användning. https://youtu.be/4WQBtAJxMbY 

- Se filmerna: https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=EDUS991108 -   Vattnets kretslopp, Paxi. https://www.youtube.com/watch?v=ERKNqcHgGuE Stanna upp och prata om vad som händer.

- Därefter plocka fram: Häfte om vattnets kretslopp (lektion.se). Titta på bilden och låt eleverna först beskriva med ord vad som händer.

- Skriva utifrån en bild vad som händer. Sätt upp de ämnesspecifika begreppen på tavlan så att de kan använda dem. 

 

Lektion 7

Kahoot, om du inte har ipads kan du be dem para ihop begreppskort med förklaring. 

Filmer som berättar om elevernas egna frågor som kom upp under lektionen med VÖL mallen. 

Mentimeter, alternativ Post it lappar. 

 

Vad ska du lära dig och hur ska dina kunskaper bedömas?

 

Jag vill se att eleverna har förstått att ingenting försvinner samt kan använda sig av några av de ämnesspecifika begreppen. Begrepp till vattnets olika former samt övergångar. 

Eleverna kunskaper bedöms under arbetets gång, men också genom en kahoot där eleverna får välja bland alternativ som passar till begreppen. 

Eleverna bedöms också när de ska skriva till en bild med hjälp av begreppen. För de som har svårt att få ner detta på papper bedöms de muntligt. 

 

Utvärdering

Området utvärderas med en mentimeter/post it när eleverna får skriva 3 ord de tycker om temat eller tre ord de lärt sig. 


Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.

Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.

Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback