Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

4

Skrin år4

Kungsgårdsskolan, Säter · Senast uppdaterad: 21 augusti 2019

Undervisning

  • Du kommer få kunskap om att välja rätt arbetsmetod.
  • Med lärarens hjälp välja lämpligt material.
  • Du kommer att få kunskap om säkerhetsfrågor och arbetsmiljö.

Bedömning 

  • Förmågan att följa instruktioner.
  • Förmågan att använda handverktyg, redskap och maskiner.

Läroplanskopplingar

välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback