Skolbanken Logo
Skolbanken

Tema Världen

Tunet, Hedemora · Senast uppdaterad: 9 september 2019

Världen, låt oss upptäcka den tillsammans!

 

Syfte:

  •  Utforska vår stora värld , för att göra den mindre och närmre.

          

Mål: Ge barnen förutsättningar att utveckla

  • respekt och förståelse för alla människor lika värde
  • intresse för olika kulturer
  • förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama ,rörelse, sång, musik och dans. 

.

Metod:

  • Fokus mångfald, mer än lika-olika
  • Temat ska utvecklas i flera och olika mindre projekt
  • Arbeta i mindre grupper med att undersöka och utforska det som barnen visar intresse och nyfikenhet inför 
  • Prioritera uttryckssätten musik och dans 

           


Läroplanskopplingar

sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,

ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback