Skolbanken Logo
Skolbanken

Gröndals förskolors utbildning och undervisningsplan

Testförskola Gröndals resultatenhet, Stockholm Hägersten-Älvsjö · Senast uppdaterad: 27 augusti 2019

En mall för planering av utbildning och undervisning

Utbildningsplan (Projektplan)

Syfte:

Varför startar detta projekt?

 Hur såg vi intresset för projektet hos barnen?

Vad vill vi att barnen ska få möjlighet att upptäcka, erfara och utveckla?

Vad i förskolans läroplan stödjer vi oss på? 

 

Undervisningsplan

När i veckan erbjuder vi detta projekt?

Hur ska miljön förberedas? Vilket material kan behövas?

Vilka barn och pedagoger deltar?

Hur ska projektet dokumenteras?

Hur ska barnens lärprocesser synliggöras, både på individuell nivå och på gruppnivå?

Vad vill vi göra, vilka aktiviteter ska planeras in?


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback