Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

7

ÅK 7 - Music

Roslagsskolan, Norrtälje · Senast uppdaterad: 27 augusti 2019

Under de här veckorna kommer ni att arbeta med temat musik! Vi kommer delvis utgå från läroboken Wings 7, men det kommer även vara en del fristående uppgifter. Ni kommer att: jobba på textboken/övningsboken, läsa olika texter, diskutera musikfrågor i grupp, titta på musikvideos, skriva om en musikvideo, analysera sångtexter, skriva en sångtext & arbeta med presens av verb.

 Då finns det inga paddor denna vecka ska vi jobba på papper och på muntliga diskussioner under första vecka.

När paddorna kommer ska vi börja genomföra uppgifterna på Unikum. En uppgift öppnas ungefär varje vecka med syfte att varje elev kan lägga tiden som behövs till varje uppgift. Vi kommer att prata om inlämningsdatum till samtliga uppgifterna (senast vecka 43).

Möjlighet att göra extra uppgifter ska finnas för de elever som är färdiga med samtliga uppgifter.

 

 


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.

Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.

Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.

Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.

Talad engelska och texter från olika medier.

Talad engelska med viss regional och social färgning.

Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

Sånger och dikter.

Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.

Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.

Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.

Samtal och diskussioner samt argumentation.

Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.

Matriser i planeringen
Matris engelska område Music
Uppgifter
Video Review
5. Listening and writing.
EXTRA UPPGIFT 2: “Holding out for a hero” VS “We don’t need another hero”
Listen & Write
EXTRA UPPGIFT 1: Write a Song Analysis
EXTRA UPPGIFT 1: Write a Song Analysis
EXTRA UPPGIFT 2: “Holding out for a hero” VS “We don’t need another hero”
2. Music Video / Song Review (Fireworks)
3. Describe your favourite singer / band
Analyze the lyrics of a song
3. Describe your favourite singer / band
2. Music Video / Song Review (Fireworks)
4. Grammar - presens av verb
1. "My music isn't yours" - text and exercises

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback