Skolbanken Logo
Skolbanken

Stenröse klass sol uppleva musikstilar läsår 19/20

Stenröseskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 8 september 2019

Vi kommer lyssna på, känna in oss på samt röra oss till olika musikstilar.

Syfte och kunskapsmål

Eleven blir uppmärksam på olika stilar.

Eleven visar reaktion på skillnader mellan olika musikstilar.

 

 

Centralt innehåll

Se kopplingar till läroplanen nedan.

Arbetssätt

Eleverna ligger på resonansplattan eller har en vibrerande högtalare nära sig där de sitter. Eleverna blir presenterade för en rad musikstycken som skills åt i tempo, ljudnivå och stil.

De vuxna sätter ord på elevens reaktioner och uttryck.

De vuxna använder även begrepp som  "långsamt", "snabbt", "högt" "lågt"

 

 

 

 

Bedömning

Målet är uppfyllt när du:

 

 - visar att du upplever en skillnad genom att använda din fin-eller grovmotorik

- lyssnar på och känner efter i de olika musikstilarna

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

undersöka estetiska uttryck i olika konstformer, tidsepoker, traditioner och kulturer, och

Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang.

Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet för att till exempel kommunicera om bilder, musik och slöjd.

Bilder, film, musik, sång, dans och hantverksföremål från olika kulturer, traditioner och tidsperioder.

Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang.

Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet för att till exempel kommunicera om bilder, musik och slöjd och för att utvärdera arbetsprocesser.

Eleven deltar också i att välja och använda instrument, ljud och rörelser för att musicera och dramatisera.

Eleven kan delta i att undersöka hur bilder, slöjdföremål och musik från olika tidsepoker, traditioner och kulturer är utformade.

Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspel.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback