Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

1 - 3

Pedagogisk planering, Idrott och hälsa åk 1-3, 2019/2020

Killebäckskolan 4-6 (nedlagd), Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 29 augusti 2019

Att röra på sig är viktigt för att må bra. På idrottslektionerna kommer ni att få prova på många olika lekar och sporter och ni kommer att få öva er på att samarbeta med varandra på olika sätt. Vårt största fokus är att ha roligt tillsammans!

Åk 1-3

Under läsåret 19/20 kommer vi arbeta med:

 

Rörelse

 • olika lekar med och utan boll och dess regler
 • enklare bollekar med inriktning på kasta och fånga
 • takt och rytm i dans och rörelse till musik
 • träna grovmotoriska grundformer såsom hoppa, klättra, springa, rulla osv. i t ex redskapsstationer, lekar, danser och rörelser
 • enklare bollspel med träning på samarbete och hänsynstagande
 • friidrott inomhus och utomhus (Till exempel kast med ärtpåse, längdhopp & stafett).
 • att prata om säkerhet och hänsynstagande i samband med idrottsaktiviteter
 • lekar och rörelse i vatten. Träning i att kunna balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
 • uppvärmning och nedvarvning (Mindfulness).

 

Hälsa och livsstil

 • diskuterar kroppen ur ett hälsoperspektiv
 • att beskriva en lek efteråt och upplevelsen av den
 • genomgång av regler och förståelse av att följa regler
 • kunna duscha och byta om till lektionerna
 • träna på avslappning
 • Samtal om kost, kamrater, sömn och vila. Vad behöver vi för att må bra?

 

Friluftsliv och utevistelse

 • olika aktiviteter utomhus såsom friidrott, utelekar och bollspel
 • uteaktiviteter vid olika årstider och miljöer
 • träna på att klä sig efter väder
 • enklare skolgårdsorientering. Läran om karttecken, symboler & kartförståelse.
 • genom temadagar och friluftsdagar
 • skapa en förståelse för allemansrättens grunder

Alla lektioner börjar med en närvarostund där alla elever bli sedda. Därefter samtalar vi om vad lektionen ska handla om. Vidare genomför vi lektionen tillsammans och avslutar med nedvarvning och samtal kring vad vi arbetat med under lektionen.

Vi arbetar både teoretiskt och praktiskt under idrottslektionerna.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
*Grundmatris i Idrott och Hälsa åk 1-3 Team Södra Sandby
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback