Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik, Fysik

·

Årskurs:

9

Fysikens värld HT-19

Vikingaskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 19 oktober 2019

Hur ska vi lösa klimatkrisen? Vilka energikällor ska vi satsa på? Hur kan man lyfta tunga saker med mindre kraft? Hur fungerar egentligen en elektrisk motor?

Mål för elev

Du ska lära dig om energikällor, mekanisk energi och effekt och fördjupa dina kunskaper om elektricitet.

Innehåll

Se presentationen Fysikens värld (Classroom NO/Tk)

Genomförande

Se presentationen Fysikens värld (Classroom NO/Tk)

 

Redovisning

Se presentationen Fysikens värld (Classroom NO/Tk)

 

Elevinflytande

Se presentationen Fysikens värld (Classroom NO/Tk)

 


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.

Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.

Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden.

Hävarmar och utväxling i verktyg och redskap, till exempel i saxar, spett, block och taljor.

Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.

Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig elektrisk utrustning.

Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.

Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid produktion och distribution av elektricitet.

Matriser i planeringen
Bedömningen gäller
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback