Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

8

Sex- och samlevnad åk 8 HT19 Liselotte

Domnarvets skola, Borlänge · Senast uppdaterad: 24 augusti 2019

Alla som går i skolan har rätt att få kunskap om den egna kroppen, sexualitet och rättigheter. Det ger bra möjligheter att välja hur man vill leva, och hur man kan hålla sig frisk och nöjd. Därför är sex och samlevnad obligatoriskt i skolan.

Konkretisering av kunskapskraven:
(När du har arbetat med detta arbetsområde ska du kunna berätta om)
 • Mannens och kvinnans könsorgan
 • Könsidentitet
 • Varför kvinnor får menstruation
 • Oönskad graviditet
 • Könssjukdomar
 • Preventivmedel
 • Respekt och Kärlek, vad innebär det?
 
Begreppsordlista
 • Könsorgan (kvinnans och mannens)
 • Menstruationscykeln
 • Graviditetstest
 • Abort
 • Könssjukdomar
 • Preventivmedel
 • Sexualitet
 • Jämställdhet
 • Våldtäkt, otillåten sex
 
Arbetssätt:
 • Genomgångar
 • Klassrumsdiskussioner
 • Film (Studi.se och SLI)
 • Arbetsblad/Instuderingsfrågor
 • Informations text (UMO och 1177)
 • Test
 • Argumentationsuppgift

 

Anatomi

 

1. Snoppen, https://www.umo.se/kroppen/penisen-och-pungen/penisen-och-pungens-delar/

 Snippan, https://www.umo.se/kroppen/snippan/snippans-delar/

https://www.1177.se/Dalarna/liv--halsa/sa-fungerar-kroppen/konsorgan-och-fortplantning/konsorgan-och-fortplantning/

 

2. Mens, https://www.umo.se/kroppen/mens/Om-mens/

 

3. Könssjukdomar, https://www.umo.se/sex/konssjukdomar/om-du-fatt-en-konssjukdom/

4. Preventivmedel, https://www.umo.se/sex/skydd-mot-konssjukdomar/sakrare-sex/

5. Graviditet, https://www.umo.se/kroppen/graviditet/

6. Rätten till min kropp, https://www.umo.se/sex/film-du-bestammer-over-din-kropp/

 

 

Filmer:

 
UR skola: Sex på kartan, https://urskola.se/Produkter/161302-Sex-pa-kartan (på olika språk)
 
SLI: Sexbyrån: Vad händer med kroppen i puberteten? https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=26&article=UR212078 Studi.se: Könsidentitet, https://app.studi.se/l/koensidentitet
 
SLI: Kondomfilmen, https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=26&article=V 7174
 
Lyssna på texten som sex och samlevnad på spektrums hemsida:
https://webbapp.liber.se/spektrum-biologi/#

 

Bedömning:
 • Ditt aktiva deltagande under lektionstid
 • Startuppgifter
 • Laborationer
 • Argumentationsuppgift

  

Varför sexualkunskap i skolan?

https://www.umo.se/sex/sex-och-samlevnad-i-skolan/


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.

Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.

Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar. Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter på individnivå, på global nivå och i ett historiskt perspektiv.

Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.

Matriser i planeringen
Biologi samlevand
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback