Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

7 - 9

Syskonreligionerna ht 18

Stenhammarskolan 7-9, Flen · Senast uppdaterad: 28 augusti 2019

De första veckorna i årskurs 8 ska vi arbeta med religion. De tre syskonreligionerna, eller de abrahamitiska religionerna som man också kan säga. Men vilka är det då? Det är något du kommer att få lära dig! Du kommer också lära dig om vad man tror på i religionerna, hur man tänker om rätt och fel och vilka böcker eller skrifter som är viktiga samt varför man klär sig på ett visst sätt eller inte äter vissa saker.

Det här kommer vi att arbeta med:

  • Historien i religionerna judendom, kristendom och islam
  • Vad tror man på som jude, kristen eller muslim? Vilka heliga skrifter finns?
  • Hur är det att leva som jude, kristen eller muslim? Vilka regler och högtider finns? Varför finns de?
  • Vilka inriktningar som finns i de olika religionerna
  • Vilken roll spelar religionen i samhället idag? I Sverige, i andra delar av världen och i olika konflikter.
  • Kristendomens utveckling i Sverige.

Det här kommer du att kunna när vi är klara:

  • beskriva viktiga tankar, skrifter, högtider och handlingar i judendom, kristendom och islam
  • resonera om likheter och skillnader mellan religionerna
  • resonera om hur identiteten kan påverkas av att tillhöra en viss religion
  • undersöka hur religioner och samhällen påverkar varandra

 

Undervisning:

Vi kommer att arbeta med religionerna på olika sätt. Det blir både genomgångar och arbete, själv och tillsammans, utifrån boken och olika texter. Vi kommer också att diskutera, titta på filmer och göra gruppövningar.

 

Bedömning

Du kan visa dina kunskaper på flera sätt, t.ex. genom att delta aktivt på lektionerna i uppgifter och övningar. Du kan också visa vad du kan på ett prov om judendom, kristendom och islam och i en inlämningsuppgift om inriktningar inom religionerna.


Läroplanskopplingar

analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,

söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.

Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.

Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.

Huvuddragen i världsreligionernas historia.

Kristendomen i Sverige. Från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.

Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.

Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet.

Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.

Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.

Matriser i planeringen
Syskonreligionerna ht19
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback