Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

1 - 3

Tyngdkraft, friktion och jämvikt

Sofiebergsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 17 mars 2020

Vad skulle hända om det inte fanns tyngdkraft? Vilket föremål glider bäst i en rutschkana? Detta och mycket mer kommer du att få undersöka. Du ska få göra några experiment som handlar om friktion, tyngdkraft, jämvikt och balans. Bland annat ska du få undersöka hur olika föremål glider på olika underlag, hur stadigt olika föremål står och hur snabbt olika föremål faller till marken.

Vad ska jag lära mig?

Jag ska lära mig:

  • begreppen tyngdkraft, friktion, tyngdpunkt, jämvikt och balans
  • att identifiera begreppen vid lek och rörelse

Hur ska jag lära mig?

Jag ska lära mig genom:

  • undersökningar av hur olika föremål glider på olika underlag (friktion)
  • undersökningar av hur snabbt olika föremål faller till marken (tyngdkraft= gravitation)
  • undersökningar av hur stadigt olika föremål står och förstår varför (balans) 
  • undersökningar av hur man uppnår jämvikt. (jämvikt)
  • att titta på film.
  • att diskutera och dokumentera 

Hur ska jag visa vad jag lärt mig?

Jag ska kunna:

  • redovisa mina kunskaper om begreppen tyngdkraft, friktion, tyngdpunkt, jämvikt och balans genom att göra en film.
  • identifiera begreppen vid lek och rörelse

Läroplanskopplingar

Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.

Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.

Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.

Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.

Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser i planeringen
Kraft och rörelse
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback