Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

7 - 9

Friidrott

Lagmansskolan, Mjölby · Senast uppdaterad: 9 september 2020

Ni kommer att arbeta med friidrott under v 36-40 i form av grenarna: 100m sprint, medeldistanslöpning, längdhopp, höjdhopp och kulstötning.

Under de inledande veckorna kommer vi att arbeta med friidrott i form av grenarna: 100m sprint, medeldistanslöpning, längdhopp, höjdhopp och kulstötning. Vid sidan av grenarna kommer vi även att prata om uppvärmningens betydelse för att förebygga skador. Lämpliga uppvärmningsövningar samt lekar där vi arbetar med förmågorna som är värdefulla i friidrott.

 Vi kommer att lägga stor fokus på tekniken i de olika friidrottsgrenarna. Ni kommer att bli bedömda på hur ni utför de olika grenarna, d.v.s. hur ni springer/hoppar och stöter. Era resultat i de olika grenarna är inte betygsgrundande.  

 Vi kommer avsluta perioden med en friluftsdag tisdagen den 17 september.

 


Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.

Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.

Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.

Eleven kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback