Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Stora Blå- Motsatser

Lillgårdens förskola, Sjöbo · Senast uppdaterad: 26 februari 2020

Gemensamt tema:Hållbar utveckling Utifrån Barnens intresse och "Sjöbo kommuns vision 2034" om ett hållbart samhälle har vi beslutat om detta tema. Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generations möjligheter att tillfredsställa sina behov (Bruntlandrapporten FN 1987). Hållbar utveckling innefattar områdena ekologisk, ekonomisk samt social hållbarhet.

Projekt     

"Motsatser "   

                                                  

Bakgrund/Nuläge

Utifrån observationer som gjorts i barngrupperna så har vi sett att barnen visar intresse för

fordon, mängd, antal, storlek, hastighet, utmana sin motorik, estetiska uttrycksformer (såsom, musik, skapande,

drama och böcker), djur, bygg- och konstruktion, digitala hjälpmedel och "Kanin och Igelkott". 

Inom detta projekt kommer vi även att arbeta med värdegrundsfrågor. Detta för att vi vill skapa trygga barn som hjälper och respekterar varandra.  


Syfte

Utveckla deras språkliga- samt matematiska förmågor

Respektera varandras olikheter och behov

 

Undervisning

Genom lek och aktiviteter ska vi utveckla barnens språkliga- samt matematiska förmågor.

 Vi ska arbeta med värdegrundsfrågor genom att belysa olika etiska dilemman. 

Starta dagen med morgonmöte, tre dagar i veckan (hemvistvis)

Pedagoger ska vara närvarande i leken

Pedagoger ska planera och vara pålästa inom aktuellt område.

Vi kommer att dela in barnen i mindre grupper för att undervisningen ska bli kvalitativ. 

Använda oss av olika estetiska uttrycksformer för att lärande och undervisningen ska vara mångsidig.

 


Läroplanskopplingar

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Uppgift 1

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback