Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

7 - 9

Ekologi, Biologi, åk7

Tunabergsskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 24 september 2019

Ekologi är läran om organismers samspel i den miljö de lever i. Det handlar bland annat om vem som äter vem eller om det är bäst att konkurrera eller samarbeta.

Förmågor i fokus

 • Använda och granska information
 • planera, utföra och dokumentera laborationer
 • använda begrepp för att beskriva och förklara

Det här kommer vi att arbeta med i undervisningen:

Vi kommer under dessa veckor att arbeta med området ekologi/celler/fotosyntes/förbränning, hur vi djur och växter nyttjar varandra. Du kommer att få lära dig vad fotosyntes och förbränning är, vad ett ekosystem är och hur det fungerar samt hur energin vandrar i naturen. Vi kommer också bland annat plantera ärtor, mikroskopera, samt dokumentera och utvärdera laborationer.

Vad du ska kunna (efter avslutat arbetsområde):

 • beskriva en (djurcell) cell är uppbyggd och delarnas funktion.
 • beskriva en (växtcell) cell är uppbyggd och delarnas funktion.
 • redogöra för fotosyntesen och cellandningen och se sambandet mellan dem.
 • ge exempel på olika ekosystem
 • ge exempel på hur vi människor drar nytta av ekosystemen (ekosystemtjänster)
 • berätta om vem Carl von Linné var och vad han har gjort för vetenskapen.
 • beskriva vad en näringskedja/näringsväv är. Kunna ge exempel på båda.
 • beskriva hur en näringspyramid är uppbyggd
 • beskriva konsekvenser av att arter försvinner/tillkommer i näringskedjor
 • förklara biologisk mångfald är med exempel. Förklara varför det är viktigt att bevara den.
 • förstå vad som menas med hållbar utveckling.
 • förklara hur ett ekosystem påverkas av en obalans

Hur får du visa dina kunskaper:

 • genom aktivt deltagande på lektioner (diskussion, genomförande av uppgifter)
 • laborationer och dokumentation av laborationer
 • fördjupningsuppgift
 • skriftligt prov

Bedömning:

-se matriser

 

Filmer;

Cellen;

https://www.youtube.com/watch?v=Yvz_Ci4FlL4

Fotosyntesen;

https://www.youtube.com/watch?v=AKjo2JRJp1s

https://www.youtube.com/watch?v=XBnG5Ty6VT8

 Cellandning

https://www.youtube.com/watch?v=Vxd1Q0czQzc

Fröväxt

https://www.youtube.com/watch?v=COLJdv6LeJ8

Näringskedja, näringsväv och näringspyramid


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.

Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.

Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.

Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.

Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.

Matriser i planeringen
Biologi fotosyntes/förbränning/ekologi
Källkritik
Bönlabb
Uppgifter
Bildstöd fröväxt, sporväxt näringskedja, näringspyramid
Begreppslista Ekologi
Fotosyntesen och cellandningen
Lektionsplanering
Näringskedja, väv, pyramid

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback