Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3), Biologi

·

Årskurs:

F

Året runt i naturen

Figeholmskolan, Oskarshamn · Senast uppdaterad: 24 september 2019

Hur märker man att det är olika årstider? Vad händer i naturen under året? Vad heter träden i skogen och vilka djur finns det där? Det ska vi ta reda på tillsammans under året.

Vad?

Fortlöpande under året arbetar vi med:

 • Årstiderna och naturens växlingar
 • Hur djur och växter påverkas av årstidsväxlingarna
 • Månaderna
 • Olika arter och floror

Hur?

Vi arbetar med detta genom:

 • lärarledda genomgångar och diskussioner
 • par- och gruppuppgifter
 • gemensamma och enskilda uppgifter
 • filmvisning
 • fältstudier i naturen och undersökningar
 • läsning av skönlitteratur och faktatexter som belyser ämnet

Bedömning

VI bedömer elevens förmåga att:

 • kommunicera sina kunskaper i ämnet
 • visa intresse och engagemang
 • använda korrekta ämnesrelaterade begrepp
 • namnge olika arter, årstider samt månader

Läroplanskopplingar

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,

utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Naturen och människors levnadsvillkor på hemorten och andra platser under olika tider, utifrån elevernas erfarenheter och intressen.

Sortering och gruppering av växter och djur samt namn på några vanligt förekommande arter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback