Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

8

Jä ht 19 åk 8 Teknik: Kommunikation genom tiderna

Järnåkraskolan 4-9, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 19 oktober 2019

Kommunikation genom tiderna Vi har i alla tider skickat meddelande till varandra. Det som för några århundraden sedan var fantasier har idag blivit verklighet genom teknikens utveckling. Häng med på en resa från röksignaler och runor, via böcker, telegrafer och radio, till mobiltelefoner och annan modern teknik!

Mål

  • Känna till olika sätt vi människor använt oss av för att ta kontakt och kommunicerat med varandra genom historien.
  • Känna till olika tekniska hjälpmedel vi använt oss av för att skicka och sprida information genom historien.
  • Kunna se positiva och negativa konsekvenser av olika kommunikationstekniker för människan, samhället och naturen.

 

Innehåll

Tekniska lösningar

- Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av

information

- Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

 

Teknik, människa, samhälle och miljö

- Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har

möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska

innovationer.

-  Hur tekniska lösningar kan bidra till hållbar utveckling.

- Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala

aspekter.

Genomförande

Vecka 34-38

Studiebesök på Kulturen, genomgångar, praktiska arbetsuppgifter som att bygga en högtalare, film och instuderingsuppgifter.

Bedömning

Bedömning sker enligt matrisen.
Praktiskt arbete
Skriftligt prov tisdagen den 17 september.

 

Kursplanemål

Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar

att utveckla sin förmåga att

• använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

• värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och

• analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats

  över tid. (lgr 11)


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Jä ht-19 åk 8 Teknik: Kommunikation /RG, FL, JL, KSD, GF
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter