Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

5

Year 5 Work and Careers

Rödabergsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 29 september 2020

Work. Your job right now is study, but what about afterwards when you are an adult? How do you get one? What happens if you can’t get a job? Do you have any rights as a worker? This unit will introduce you to the rights and responsibilities

Lesson Content

* This unit will take approximately five weeks to complete.

* We will be using Swedish government and union resources to help us in our discussions.

* Most classwork will be done in the notebooks or on worksheets.

*A lot of the work here is based in class discussion, so you will be working with your classmates, but you will be assessed on what you produce in lessons.

Goals

* Understand why different careers come and go in history

*Understand your rights as a worker and what laws your employer must follow

*Understand how the law protects you as a worker in Sweden.

*Understand unemployment protection for those who cannot get a job.

 

Important Links

* I will post video links here as we use them in class.

 

Types of Assessment

* Major Assessment: The questions about work at the end of the unit.

* Class discussions

*Your work in your notebook and worksheets

 

 


Läroplanskopplingar

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,

uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.

De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.

Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Work Questions
Social Studies Exit Tickets