Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

9

Argumentation

Vårbyskolan, Huddinge · Senast uppdaterad: 27 september 2022

Under de kommande veckorna kommer vi att repetera hur man argumenterar för/mot en åsikt. Syftet är att - med hjälp av retorik och olika sätt att uttrycka sin åsikt - övertyga någon som inte håller med dig.

Varför ska vi arbeta med det här? (Syfte/förmågor)

Du ska utveckla din förmåga att:

  • Läsa och analysera argumenterande texter
  • Formulera dig och kommunicera i skrift
  • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

Det här ska du få undervisning i (Centralt innehåll)

 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera argumenterande texter
 • Strategier för att skriva argumenterande texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad
 • Ord och begrepp som har med arbetsområdet att göra

Det betyder att ni ska få lära er

 • Centrala ord och begrepp 
 • Hur man skriver en argumenterande text

Så här kommer vi att arbeta

 • Läraren kommer att ha genomgång om argumenterande texter
 • Vi läser och analyserar texter både gemensamt och enskilt
 • Du skriver och bearbetar dina texter 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

Språkliga strukturer och normer. Stavning, meningsbyggnad, styckeindelning och olika typer av textbindning. Ordklasser och satsdelar.

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

Språkliga strukturer och normer. Meningsbyggnad och ordföljd på svenska i jämförelse med andra språk eleven kan. Hur orsaks-, konsekvens- och villkorssamband kan formuleras genom olika typer av bisatser. Styckeindelning och textbindning med sambandsmarkörer, referensbindning och tematisk bindning. Skiljetecken, ordklasser, kongruens, tempus, genus och satsdelar samt stavning.

Matriser i planeringen
Argumentation i skrift
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback